Bu makalemizde C# programlama dilinde kullanabileceğimiz 5 tür operatörü gözden geçireceğiz.Bunlar sırasıyla : Aritmetik, aktarma, mantıksal, karşılaş

 Aritmetik Operatörler

Bu tür operatörler ile matematiksel işlemler gerçekleştirilir.Başlıca operatörler şunlardır :

*Toplama (+)

*Çıkarma (-)

*Çarpma (*)

*Üs alma (^)

*Bölme (/)

*Mod (%)

Şimdi örnek bir artimetik operatör kodu yazalım.Bu kod bir butona basıldığında çalışsın. Kodumuz şöyle :

private void carpma_Click(object sender, EventArgs e)
{
 double ilksayi, sonsayi;
 
 ilksayi = 132.458; //Gördüğünüz gibi ondalıklı sayılarda toplanabiliyor.
sonsayi = 56;
MessageBox.Show((ilksayi / sonsayi).ToString());
}

 

Aktarma Operatörleri

Bu operatörleri aktarma işlemlerini gerçekleştirmek için kullanırız.Bu Operaörler şunlardır :

* (=) Operatörü : Atama. Örnek kod :

x = (z+y).ToString();;

* (+=) Operatörü : Solundaki değişken ile sağındak değişkeni toplayıp, sonucu solundaki değişkene aktarır.Örnek kod :

double a = 3;
double b = 4;
MessageBox.Show((a += b).ToString());
//a 7 değerini alır ve çıkan sonuç 7 olur.

* (-=) Operatörü : Soldaki değişkenden sağdakini sağdakini çıkartır, sonucu soldaki değişkene aktarır.Örnek kod :

double a = 6;
double b = 4;
MessageBox.Show((a -= b).ToString());
//a 2 değerini alır ve çıkan sonuç 2 olur.

*(*=) Operatörü : Solundaki değişken ile sağdakini çarpar, sonucu soldaki değişkene aktarır.Örnek kod :

double a = 5;
double b = 4;
MessageBox.Show((a *= b).ToString());
//a 20 değerini alır ve çıkan sonuç 20 olur.

*(/=) Operatörü : Solundaki değişkeni sağdaki değişkene böler ve sonucu solundaki değişkene aktarır.Örnek kod :

 

double a = 100;
double b = 10;
MessageBox.Show((a /= b).ToString());
//a 10 değerini alır ve çıkan sonuç 10 olur.

*(%=) Operatörü : Solundaki değişkeni sağındakine bölerek, kalanı solundaki değişkene aktarır.Örnek kod :

double a = 7;
double b = 4;
MessageBox.Show((a %= b).ToString());
// a 3 değerini alır ve sonuç 3 çıkar.

Mantıksal Operatörler

Boolean operatörleri olarak da bilinir. Operatörler ve görevleri şu şeklidedir :

*Ve Operatörü (&) : Sonucun "true" değişkeni olması için iki değişkenin de "true" olmasını bekler.Örnek :

true & true = true

true & false = false

false & true = false

false & false = false

*Veya Operatörü (|) : Değişkenlerin ikisi birden "false" olduğu zaman "false" sonucunu verir, diğer durumlarda "true" sonucunu verir. Örnek :

true | true = true

true | false = true

false | true = true

false | false = false

*VeDeğil Operatörü (&&) : Eğer ilk değişken "true" ise "and(Ve)" işlemi uygulanır. İlk değişken "false" ise ikinci değişkene bakılmaksızın "false" sonucu verilir.Örnek : 

true && true = true

true && false = false

false && true(ya da false) = false

*VeyaDeğil Operatörü (||) : Eğer ilk değişken "false" ise "or(Veya)" işlemi gerçekleşir.İlk değişken "true" ise ikinci değişkene bakılmaksızın "true" sonucu üretilir.Örnek :

true || false(ya da true) = true

false || true = true

false || false = false

*ÖzelVeya Operatörü (^) : İki değişkenden biri diğerinden farklı olduğunda "true" sonucunu üretir.Örnek :

true ^ false = true

true ^ true = false

false ^ true = true

false ^ false = true

*Değil Operatörü (!) : Değişkenin değerini tersine çevirir.Örnek :

!true = false

!false = true

* Null Coalescing Operatörü (??) : Eğer ilk değişken "null" ise ikinci değer hesaplanır. Aksi takdirde ikinci değişken işleme konulmaz. Örnek kod :

static void Main(string[] args)
{
string adı = null;
string  durum = adı ?? "Adı girilmedi";
Console.Writeline(durum);
Console.ReadLine();
//Kodu çalıştırdığımızda adı stringi null olduğundan, durum değişkenine "Adı girilmedi" değerini aktaracak ve konsol ekranında "Adı girilmedi" yazacaktır.Aksi takdrde adı değişkeninde yazılan yazı yazacaktı.
}

*Koşul Operatörü (?) :

Örnek : x ?: y: z

Üç adet operatöre sahiptir. Eğer x değeri "true" ise y değişkeni hesaplanır, "false" ise z değişkeni hesaplanır.

Karşılaştırma Operatörleri

Sırasıyla operatör ve açıklaması:

*  > : Büyüktür 

*  < : Küçüktür

*  >= : Büyük ya da eşittir

*  <= Küçük ya da eşittir

*  == : Eşittir

*  ! : Değil

*  != : Farklıdır, eşit değildir

*  --> : Uzaklaşma operatörü

* <-- : Yakınlaşma operatörü

Şimdi bir örnek olarak uzaklaşma operatörünü göstereyim.

static void Main(string[] args)
{
int i = 5;
while (i-->0)
{
Console.Writeline("i={0}", i);
}
Console.ReadLine();
}

Kodumuz  4'den 0'a doğru sayıların azalarak yazılmasını sağlayacaktır. Buradaki --> ifadesi i değeri 0 a doğru giderken anlamını verir.

 

Bir de Yakınlaşma operatörüne bakalım.

 

static void Main(string[] args)
{
int i = 5;
while (-1<--i)
{
Console.Writeline("i={0}", i);
}
Console.ReadLine();
}

 

Aynı sonucu vermesi için bu defa döngü ifadesini (-1 <-- i) şeklinde yazdık. Burada (-1 <-- i) ifadesi i değeri 0'a doğru gelirken anlamını ifade eder.

Birleştirme Operatörleri

Sırasyıla operatör ve açıklaması :

*  + : İki string değişkeni birleştirir.

*  += : Solundaki değişken ile sağındakini birleştirerek, sonucu soldaki değişkene aktarır. Örnek :

String a = "Ali ";
String b = "Ayşe";
a += b;
//a "32" değerini alır

 

Umarım bunu yazdığıma değmiştir.Her hafta yeni bir makale yazmaya çalışacağım.Her türlü C#, VB, ActionScript, Delphi sorularınızı bana sorabilirsiniz.

 

--------------------

MessageBox.Show("İyi günler ve iyi kodlar!");

yigitov.Close();

--------------------

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder