CheckSum ile veri güncelliği ...

Server-Client mimarisinde yazdığımız uygulamalarımızda server tarafına genellikle veri çekme talebimiz oluyor. Her program açılışında sabit değerleri

Tablo Oluşturma ve Tablo Özellikleri ...

Bu yazımızda Tablo oluşturma ile ilgili detayları inceleyeceğiz. Tablolarımızı oluştururken başlık, dipnot, kolonlar ve satırlarla ilgili detaylara gö

Garbage Collector ...

Bir süreç(process) başladığı anda boş bir bellek yeri bu süreç için ayrılır. Buna “Managed Heap” denir.(Devamında heap bellek olarak belirteceğim ) Po

Stored Procedure Şifreleme ...

Bazı zamanlarda Stored procedure lerinizi başkalarının görmesini istemezsiniz. Bu gibi durumlarda stored procedure lerinizi şifreleyerek kaydetmelisin

Stack ve Heap Bellek ...

Herhangi bir programlama dili dökümanına baktığımız zaman Value Type ‘ların stack bellekte, Reference Type’ların da heap bellekte tutulduğu yazar. Pek

Session ile Sayfaların Okunma Bilgisini ...

Bu yazımda hazırladığımız websitelerinde dinamik sayfaların bir kullanıcı tarafından okunup okunmadığını kontrol etmeyi göreceğiz. Yani Session ile ku

Asp.net'te Generic Handler ile Ajax İşle ...

Bu yazımda Generic Handler ile Ajax işlemlerini nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Daha önce Asp.net ile Ajax işlemleri için birkaç farklı yönt

Switch-Case Kullanımı ...

Bu yazımda c sharp ile switch-case kullanımının nasıl olduğunu açıklmaya çalışacağım.

Visual Studio Türkçe Açıklamalı Klavye ...

Visual Studio 2010 Türkçe Açıklamalı Klavye Kısayolları

UML NEDİR ...

UML hakkında bilgi

Jquery ile LightBox Slayt Uygulaması ...

Son günlerde sitemi yenilerken fotoğraf galerisi bölümünü yenilememiştim. LightBox Slayt sistemini kullanıyordum ancak orada prototype javascript kütü

Jquery ile Değişir Alan Yapma ...

Bu yazımda bir önceki yazımda anlattığım setInterval fonksiyonu ve jquery'yi kullanarak değişir alan yapacağız.

Asp.net MVC'de Dosya Upload İşlemleri (M ...

Bu yazımda MVC ile dosya upload işlemlerini nasıl gerçekleştireceğimizi göstereceğim. Göstereceğim yöntemle hem tek bir dosyayı hem de çoklu dosyayı u

DataGrid, DataList ve Repeater Karşılaşt ...

Bu üç kontrol ASP.Net te verileri görüntülemek için kullanmaktayız. Peki bu üç kontrolün birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları nedir? Nezama

JQuery ile Tooltip Uygulaması ...

Bu yazımda jquery ile tooltip uygulamasını kullanmayı göstereceğim. Bu uygulamayı kullanarak yaptığımız uygulamaları daha görsel daha kullanışlı hale

Jquery ile Tek Tek Kayan Alan Oluşturma ...

Bu yazımda Jquery ile hazırladığım uygulamalardan birini daha sizlerle paylaşacağım. Ayrıca hem basit yapısını hem de örnek olması açısından Ajax ile

Jquery ve Ajax İşlemlerinde Class Kullan ...

Bu yazımda Jquery ve Ajax işlemlerinde yazmış olduğumuz class'ları kullanmayı göreceğiz. Ajax metodunda yazmış olduğumuz class'a istekte bulunup class

Quick Sort Algoritması ...

Bu yazımda da yine okulda almış olduğum Algoritmalar dersinde gördüğümüz Quick Sort algoritmasının C# kodlarını sizlerle paylaşacağım.

Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) Algoritm ...

Bu yazımda Bubble Sort algoritmasının C# kodlamasını ve mantığını anlatmaya çalışacağım.

Recursive ve Dinamik Programlama ile Fib ...

Bu yazımda Fibonacci sayılarını C# ile hem recursive yöntem ile hem de dinamik programlama yöntemi ile bulan algoritmanın kodlarını sizlerle paylaşacağım.

Ternary Operatör Kullanımı (koşul ? doğr ...

Bu yazımda Ternary Operatör kullanımını anlatmaya çalışacağım

Sayfaların Oluşma Sürelerini Hesaplama ( ...

Bu yazımda web sayfalarımızın ne kadar sürede oluştuduğunu HttpModule kullanarak hesaplayacağız ve bu bilgiyi her sayfada göstereceğiz.

RSS Sınıfı ...

Bu yazımda RSS class'ını sizlerle paylaşıyorum.

SiteMap Sınıfı ...

Bu yazımdaarama motorları için ve SEO için vazgeçilmez olan SiteMap dosyası için yazdığım sınıfı sizlerle paylaşacağım.

jQuery Ajax İşlemlerinde Parametre Olara ...

Bu yazımda jQuery Ajax işlemlerinde script tarafından sunucuya taşıdığımız verileri nesne veya nesne dizisi olarak nasıl aktarabileceğimizi göstermeye çalışacağım.

Diziler ...

Değerli Arkadaşlar C#  konularında bugün kü yazımda diziler konusunu ele alacağım

jQuery Dünyasına Adım Atıyoruz ...

javaScript kütüphaneleri kendilerine çok sağlam bir yer edindiler. Gerek kod yazma sürecini azaltmaları, gerek tarayıcı farklılıklarından doğan pek ço

C Console da Binom Açılımı ...

C dilinde kullanıcının girdiği sayıyla binom açılımını yapan kodlar

Windows Uygulamasında Rapor işlemleri ...

Bu makalede bir windows uygulamasında Sql Server veritabanındaki veriler ile raporlama işlemi yapılmıştır. Örnek tablo, class ve stored procedure yapı

IsNull( ) Fonksiyonu ...

Sql Serverda kullanılan ISNULL fonksiyonunun işlevini anlatan bir makaledir. IsNull fonksiyonu kendisine parametre olarak verilen değeri kontrol eder.

Excel'den Sql'e veri Ekleme - (İmport Da ...

Bu makalede daha önceden Excel programında oluşturulmuş olan bir tabloyu, Sql Serverda bir veritabanına yazmanın nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. Örne

SQL Server Seçimi Büyük veya Küçük Yazdı ...

Bu makalede Sql Server'da seçtiğimiz değerin tümünü büyük harfe veya tümünü küçük harfe çevirmenin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Sqlde seçimi küçü

Set DateFormat Fonksiyonu ile Tarih Form ...

Bu makalede SQL Server'da sorgularımızı yazarken, tarih formatı ile ilgili bir problemin nasıl önleneceği hakkında bilgiler yer almaktadır. "Set DateF

SQL Select Into Komutu ...

Bu makalede bir tablodan cektigimiz verileri, verileri çekerken oluşturacağımız bir tabloya nasıl ekleyebileceğimiz hakkında bilgiler yer almaktadır.

SQL Select Into Komutu ...

Bu makalede bir tablodan cektigimiz verileri, verileri çekerken oluşturacağımız bir tabloya nasıl ekleyebileceğimiz hakkında bilgiler yer almaktadır.

SQL Server'da Case-When Yapısı ...

Bu makalede SQL Serverda Case When yapısının nasıl kullanıldığı, ne amaçla kullanıldığı anlatılmıştır. Verilen örnekten faydalanabilirsiniz.

DragPanelExtender ile sürükle bırak penc ...

Bu makalede Ajax Kontrol Toolkit componentlerinden DragPanelExtender ve asp.net kontrollerinden olan panel kontrolü kullanılarak sürükle bırak pencere

Modal Popup client tabanlı işlemler ...

Bu makalede Ajax Control Toolkit nesnelerinden olan modalPopupExtender kontrolü kullanırken karşılaştığım bir probelmin çözümünü paylaşacağım.

Girilen Karakteri Büyük Harfe Çevirmek ...

Bu makalede bir textbox veya herhangi bir input kontrolüne girilen değeri büyük harfe çevirmek için gerekli javascript fonksiyonları anlatılmaktadır.

C# Nedir? - .Net nedir? ...

C#, güçlü, modern, nesne tabanlı ve aynı zaman type-safe(tip-güvenli) bir programlama dilidir.Aynı zamanda C#, C++ dilinin güçlülüğünü ve Visual Basic

Thread Nedir? Nasıl ve ne zaman kullanıl ...

Bu makalede programlamanın en can alıcı konularından biri olan Thread kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır.Thread kullanımı iki veya daha fazla

Bir Xml Dosyasındaki Attribute Değerleri ...

Bu makalede bir önceki makalede de bahsettiğimiz Xml dosya okuma işlemlerine devam ediyoruz. Bir Xml Dosya içerisindeki Node nesneleri içerisine atanm

Xml üzerinden XmlNode işlemleri ...

Bu makalede programcılar için olmazsa olmaz nesnelerden biri olan xml dosyası içerisinden, bölüm bölüm nesnelerin seçilmesi işlemi anlatılmaktadır. Bi

SMTP ile Gmail' den Mail Gönderme ...

Bu makalede System.Net.Mail isim alanı kullanılarak mail gönderme işlemi anlatılmıştır. Bir mail içerisinde Html - Text gönderiminin nasıl yapıldığı,

SQL Injection ...

SQL Injection web uygulamalarında ki en ciddi açıkların başında gelir. Özellikle frameworkler ve ORM (Object Relational Mapping) gibi ekstra veritaban

Email Sınıfı ...

Bu yazımdaçoklu mail ve dosya gönderimi yapabildiğim Email sınıfını paylaşıyorum.

Asp.net ile Resim Üzerine Çoklu Yazı Yaz ...

Bu yazımda C# kullanarak resim, fotoğraf üstüne çoklu metin yazdırmayı göstermeye çalışacağım

Sayfaların Oluşma Sürelerini Hesaplama ...

Bu yazımda web sayfalarımızın ne kadar sürede oluştuduğunu HttpModule kullanarak hesaplayacağız ve bu bilgiyi her sayfada göstereceğiz.

jQuery Ajax ile UserControl'leri Etkin K ...

Bu yazımda jQuery Ajax uygulamalarında UserControl'leri etkin olarak nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim.

C# ile Extension Metot Yazma ve Kullanma ...

Bu yazımda C Sharp ile Extension metot tanımlamayı ve bu metotları kullanmayı göstermeye çalışacağım.

C Sharp ile Nesneler Üzerinde JSON Dönüş ...

Bu yazımda C# ile nesneleri JSON formatına dönüştürme ve JSON formatından tekrar nesne haline çevirme işlemini nasıl yapabileceğimizi ve bu çevirme iş

Dinamik Sorgular (Stored Procedure Örnek ...

Bu yazımızda SQL Serverda iki ayrı veritabanımızdaki aynı field ve tiplere sahip tablolar arasında işlem yapacağız.

Printer Listesi ve Printer Görevleri ...

Bu yazımızda bilgisayarımıza bağlı yazıcıları listeleyeceğiz. Seçilen yazıcıların üzerindeki görevleri alarak bu görevlerin silme işlemini gerçekleştireceğiz.

Entity Framework ile BusinessLayer - 1 ...

Bunlar nesne yönelimli programlama (OOP), Nesneler arası ilişkiler (ORM), Çok katmanlı mimari (n-tier architecture), bire çok bağlantılar, POCO ve migration örneklerine değinmeye çalışacağım.

Scanner dan Döküman Taratma ...

Bu makalemizde bilgisayarımıza bağlı tarayıcıları (scanner) lisleteyeceğiz. Bu tarayıcılara seçilen değerlere göre parametreler göndererek farklı parametrelerle tarayıcıdaki belgenin taranmasını sağ..

TCMB Döviz Kurlarını Çekme ...

Merhaba, bu yazımızda Merkez Bankası sitesinden döviz kurlarını çekeceğiz. Ancak bu işlemi biraz farklı olarak SQL Serverdan çekeceğiz.

SQL den Web e İstek Gönderme ...

Bu makalemizde ise Login olduktan sonra aldığımız Access Token ı kullanarak webapi de authentication gereken bir fonksiyonu tetikleyeceğiz. Bu işlem için ihtiyaç duyacağımız Sql Function unu yazalım.

Web Api Login Olma ...

Bu makalemizde SQL Serverda fonksiyon ve procedure kullanarak MVC uygulamamiza login olma islemini gerçeklestirecegiz.

Fotoğraf ve Video Çekimi ...

 Bu makalemizde Windows Mobile (Compact Framework) üzerinde çalışırken kameradan video ve fotoğraf çekiminin nasıl gerçekleştireceğimizi göreceğiz. 

SQL Server 2012 FileTable ...

Bu makalemizde SQL Server 2012 ile gelen yeni bir tablo türü olan FileTable a göz atacağız.

Rapor Görüntüleme SSRS ...

Bu makalemizde Reporting Service te bulunan bir raporu hazırlayacağımız web arayüzünde parametreleri göndererek nasıl görüntüleyebileceğimizi göreceğiz.

Uygulamayı kendi formunuzda çalıştırmak ...

Bu makalemizde Windows Api lerinden FindWindow ve SetParent ile ilgili bir uygulama yapacağız.

Öğrenci Takip Programı ...

C++ dilinde hazırladığım öğrenci takip programı kodları değişkenlerin kullanımı, ekranda menü hazırlama ve seçilen menülere göre farklı alt fonksiyonları çağırma, switch kullanımı, for döngüsü

Faktoriyel Hesaplama ...

Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gamma Fonksiyonu'nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur.

Turkcell Api Çoklu SMS Gönderme ...

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj göndermek için kullanılır. Aynı zamanda çoklu veya dağıtık SMS göndermek de mümkündür.

Google Map ile Adres Bulma ...

Bu makalemizde google map kullanımını inceleyeceğiz. Yapacağımız örnekte harita üzerinde bir noktaya tıkladığımızda o bölgenin adresini alacağız.

Split Fonksiyonu ...

Bu yazımda C Sharp ile çok sık kullandığımız string ifadeleri parçalamamıza yarayan Split metodunun kullanımını ve son olarak öğrendiğim kullanma yolunu sizlerle paylaşacağım.

While Begin ile birden fazla veri çekme ...

Bu makalemizde stored procedure de tanımlayacağımız bir parametreden birden fazla veriyi alarak tablolarımızda arama yapacağız.

SQL String Fonksiyonları ...

Bu yazımızda SQL de kullanabileceğimiz string fonksiyonlarını inceleyeceğiz.

DataGrid, DataList ve Repeater Karşılaşt ...

Web gelistirme ASP gibi basit bir script tabanli web programlam teknolojileri uzun bir yol kat etmistir. Klasik ASP ile olagan sikici tekrarlayan kodlama isleri artik geçmiste kaldi.

Resim Galerisi ...

Bir resim galerisi oluşturabilmek için öncelikle büyük resmi göstereceğimiz bir alana ihtiyacımız var.

Resmi Küçültme ...

Asp.Net sayfalarimizin daha hizli yüklenmesi için sayfamizda yer alan resimlerin boyutlarini mümkün oldugunca küçük tutmaya çalisiriz.

Gridview da Checkbox Kullanımı ...

Bu makalemizdeki konumuz gridview üzerine yerletirecegimiz checkbox lar ile ilgili.

Mouse Buttonları Klavyedeki Tuşlara Atam ...

Mouse un sag klik, sol klik, ve sag çift klik, sol çift klik olaylarini klavyedeki bir tusa atamakla ilgili.

Mail Gönderme ...

Bu class ile mail gönderme islemlerini gerçeklestirecegiz.

Tree Yapısını Veritabanında Tutma ...

Bu yazimizda Tree yapisini veritabaninda nasil tutabilecegimizi görecegiz.

Metni Şifreleme (Encrypt - Decrypt) ...

Bu yazimizda bir metni sifrelemeyi ve bunu veritabaninda saklamayi görecegiz.