Bu yazımda C Sharp ile Extension metot tanımlamayı ve bu metotları kullanmayı göstermeye çalışacağım.

C# ile Extension Metot Yazma ve Kullanma

Bu yazımda C Sharp ile Extension metot tanımlamayı ve bu metotları kullanmayı göstermeye çalışacağım. Extension metotlar kullandığımız programlama dilinde tanımlı olan tipler ile beraber kullanılan ve oldukça kolaylık, esneklik sağlayan metotlardır. C Sharp ile kodlama yapan herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle generic class kullanılan uygulamalarda, Linq to Sql, NHibernate kullanılan uygulamalarda ve dizi işlemlerinin bol olduğu uygulamalarda oldukça kullanışlı ve kolaylık sağlıyor. Bu sebeple bu tür metotları nasıl yazacağımızı ve nasıl kullanabileceğimizi göstermeye çalışacağım.

Öncelikle kullanacağım yapıyı (Struct) içeren kodlara ve hazırladığım extension metotların kodlarına göz atalım.
 

// Örnek için hazırlanan Insan yapısı
public struct Insan
{ 
	public string Ad { get; set; } 
	public string Soyad { get; set; } 
	public int Yas { get; set; } 
	public bool Askerlik { get; set; }  
	public override string ToString() 
	{  
		return Ad + " " + Soyad; 
	}
} 
// Extension metotların tanımlandığı sınıf
public static class ExtensionsMethods
{  
	// string parametre'ye göre index bulan metot - eğer değere uygun kayıt yoksa -1 döner 
	public static int Index<T>(this IEnumerable<T> veriler, string parametre)
	{  
		int sonuc = -1, varmi = 0;  
		foreach (T veri in veriler)  
		{   
			sonuc++;   
			if (veri.ToString() == parametre) 
				break;   
			else 
			{ 
				varmi++; 
			}  
		}  
		if (varmi == veriler.Count()) 
		{ 
			sonuc = -1; 
		}  
			return sonuc; 
	}  
	// Lambda Expressions ile sorgulama yapılabilen ve sonuçta veriler elde edilen metot 
	public static IEnumerable<T> BulGetir<T>(this IEnumerable<T> veriler, Func<T, bool> expressions) 
	{  
		List<T> sonuc = new List<T>();  
		foreach (T veri in veriler)  
		{   
			if (expressions(veri))   
			{    
				sonuc.Add(veri);   
			}  
		}  
		return sonuc; 
	} 
}

Görüldüğü gibi C Sharp'ta extension metotlar bu şekilde tanımlanıyor. Verdiğim kodlarda dizi türünde veri yapılarında belirli bir parametreye göre index bulan Index metodu ve yine aynı şekilde dizi türündeki veri yapılarında belirli parametrelere (Lambda Expression) göre verileri çeken BulGetir metodu bulunmakta. Aslında C Sharp içinde tanımlı olarak gelen extension metotlar ile bu işlemler rahatlıkla yapılsa da bu tür metotların nasıl yazıldığını ve mantığını görmek için bu örneğin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Extension metot olarak tanımlanan BulGetir metodu C Sharp'ta hazır olarak gelen Find, FindAll, Where, vb. gibi metotlar ile aynı işlemi yapmakta.

Bu metotları kullanarak elde ettiğim sonuçları aşağıda görebilirsiniz.

Extension metotlar her projede kullanılabilecek ve programcıya oldukça rahatlık sağlayacak metotlardır. Örnekte vermiş olduğum metotların benzerleri hazır olarak geliyor ama amacım bu türlü metotların nasıl yazıldığını ve nasıl kullanıldığını göstermekti. Bu şekilde extension metot tanımlanmakta ve kullanılmakta. Buna benzer olarak birçok konuda extension metot tanımlanabilir ve kullanılabilir. Örneğin matris ile uğraştığımız konularda eldeki matrisi çeşitli derecelerde çeşitli yönlerde dönderen ve yeni matris elde eden metotlar tanımlayabilir ve kullanabiliriz. Graph yapıları ile ilgileniyorsak bu yapı için extension metotlar yazabiliriz.

Bu metotları bir kütüphane altında veya Dll içinde toplarsak lazım olan tüm projelerde kullanabiliriz.

İyi Çalışmalar.

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder