Değerli Arkadaşlar C#  konularında bugün kü yazımda diziler konusunu ele alacağım

Değerli Arkadaşlar C#  konularında bugün kü yazımda diziler konusunu ele alacağım.Dizi için temel bir tanım yapmak gerekirse şunu diyebiliriz ki Diziler, belli bir sayıda ve aynı veri türünden değişkenlere, aynı isim altında erişilmesini sağlayan bir referanstır diyebiliriz.Bu cümleden de anlaşılıyor ki diziler C# ta referans tipinde verilerdir.

Diziler, belleğin yığın (stack) kısmında tutulurken, dizi elemanlarının tamamı, öbek (heap)’te yer alır. Yani dizinin adı, öbekteki elemanların başlangıç adresine işaret eder. Bu dizilerin en önemli unsurlarından birisidir. Diğer yandan, diziler aynı veri türünden elemanlara sahip olmalıdır tabi ileriki derslerimizde collections sınıfının üyesi olan Arraylist i tanıtırken bunun değiştiğini göreceksiniz ancak şimdilik böyle bilelim. Bununla birlikte dizilerin eleman sayısıda oluşturulurken belirlenir. Dolayısıyla, bir diziyi en baştan boyutlandırdığımızda, beliltilen sayıda elemanı aktarabiliriz ve buda dizinin boyutu ile dinamik olarak oynamamızı engeller.Dizilerin genel kullanımını formülüze edilmiş şekli aşağıdadır.

veri_tipi [ ] dizi_adı =new veri_tipi [ dizi_boyutu ];

Örneğin:
int  [ ]  x = new int [10];

String [ ] y=new String [20];

Bool [ ] z = new Bool [ 5 ];

Char  [ ] dizim =new Char [ 40 ];

Double [
] array=new Double [ 55 ];

Şimdide C# ta dizi kavramlarını açıklayacağımız bir örnek yaparak ve çıktısını görerek yazımızı tamamlayacağız.İşte uygulamamız:

//Uygulama kodlarımız Visual Studio 2008 de yazılmıştır.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random r = new Random(); //Random sınıfından bir nesne oluşturularak rastgele değerler oluşturulacak

int[] p = new int[4] { 9, 3, 2, 1 };

Console.WriteLine(“\t\tSerkan ABACI…!!!\n”);

Console.Write(“ilk Dizi Elemanlari: “);

foreach (int x in p)

Console.Write(x+” “);

Console.WriteLine(“\n\n”);
Random z = new Random();

int[] q = new int[4]

{

z.Next()%10,

z.Next()%10,

z.Next()%20,

z.Next()%30

};

Console.Write(“ikinci Dizi Elemanlari: “);

foreach(int s in q)

Console.Write(s+” “);

Console.WriteLine(q.Length);

Console.ReadLine();

}
}
}

Böylelikle dizi kavramını örneğiyle beraber öğrendikten sonra bir sonraki yazımızda buluşmak üzere esen kalın….!!!

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder