Bu yazımda c sharp ile switch-case kullanımının nasıl olduğunu açıklmaya çalışacağım.

Bu yazımda c sharp ile switch-case kullanımının nasıl olduğunu açıklmaya çalışacağım. Switch-case; bir değişkenin aldığı bir çok değere göre farklı komutların çalıştırılması gereken durumlar için kullanılır. Genel yapısı şu şekildedir:

      switch(değişken)
      {
          case durum1: komutlar; break;
          case durum2: komutlar; break;
          case durum3: komutlar; break;
          ......
          default: komutlar; break;
     }


Burada değişkenin değerine göre durumların karşısındaki komutlar çalışır. Eğer değişkenin değeri hiçbir duruma uymuyorsa default kısmındaki komutlar çalışır.

Switch-case için örnek kullanımlara bakacak olursak:
 

switch (sayi)
{
	case 1: sonuc = "Bir"; break;
	case 2: sonuc = "İki"; break;
	case 3: sonuc = "Üç"; break;
	case 4: sonuc = "Dört"; break;
	case 5: sonuc = "Beş"; break;
	case 6: sonuc = "Altı"; break;
}


Aslında bu işlemleri if kullanarakta yapabilirdik. if ile kullansaydık aşağıdaki gibi bir kodlama yapmamız gerekirdi.

if (sayi==1)
	sonuc = "Bir";
else if (sayi==2)
	sonuc = "İki";
else if (sayi==3) 
	sonuc = "Üç";
else if (sayi==4)
	sonuc = "Dört";
else if (sayi==5)
	sonuc = "Beş";
else if (sayi==6)
	sonuc = "Altı";

Burada program çalışırken switch e göre derleyici her satıra uğrayıp elindeki sonuc değerinin o koşula uyup uymadığını kontrol edecek. Fakat switch kullanırken derleyici direkt olarak ilgili case konumlanacak. Böylelikle switch if e göre daha hızlı çalışmaktarı.

Ayrıca birkaç durum için aynı komutu çalıştırmak için şu şekilde kullanabiliriz:

switch (sayi)
{
	case 1:
	case 2:
	case 3: sonuc = "ilk bölüm"; break;
	case 4:
	case 5:
	case 6: sonuc = "ikinci bölüm"; break;
}

Yukarıdaki switch kullanımının if karşılığı ise aşağıdaki gibidir.

if ((sayi==1)||(sayi==2)||(sayi==3))
	sonuc="ilk bölüm";
else if ((sayi==4)||(sayi==5)||(sayi==6))
	sonuc="ikinci bölüm";

Bunların dışında goto deyimi her ne kadar terkedilmiş bir komut olsa da goto case deyimi ile bir durumda diğer durumların komutlarını çalıştırabiliyoruz. Bu deyimin kullanımı ise şu şekilde:

switch (sayi)
{
	case 1: sonuc = "10"; break;
	case 2: sonuc = "20"; break;
	case 3: sonuc = "30"; break;
	case 4: goto case 1; //sonuc değeri 10 olacak
}


Böylece c sharp ile switch-case kullanımını görmüş olduk.


İyi Çalışmalar!

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder