UML hakkında bilgi

UML (Unified Modelling Language) Türkçe olarak "Birleşik Modelleme Dili" şeklinde adlandırılabilir. UML bir programlama (ya da yazılım geliştirme) dili olmaktan ziyade iş sistemlerinin nasıl modellenebileceğini belirleyen ve açıklayan yöntemlerin bir araya toplanmış halidir. Daha çok yazılım geliştiriciler tarafından kullanılıyor olsa da UML ile yapılan modellemeler sadece yazılım projelerinde kullanılmak zorunda değildir: Resmi UML dokumantasyonlarında UML 'in yazılımın yanı sıra "İş Sistemleri Modellenmesi" 'nde de kullanılabilir.

Örneğin bir iş sistemin yapısını sade ve anlaşılır şekilde ortaya çıkarmak için Paket Diyagramı ("Package Diagram") kullanılabilir. Sınıf Diyagramı ("Class Diagram") vasıtası ile Nesnel Yönelimli Programlamada temel teşkil eden sınıflar net şekilde gösterilebilir ve böylece sağlanan ek görsellik ile yazılım tasarlamanın ilerleyen aşamalarında daha yüksek verimlilik sağlanabilir.

UML 'in belki de en kullanışlı diyebileceğimiz diyagram türü olan Etkinlik Diyagramları ("Activity Diagram") ile yazılım haline getirilmek istenen süreçler herkesin anlayabileceği şekilde görüntülenebilir. Bu açıdan faaliyet diyagramları hem yazılımcıya hem de yazılımı kullanacak olan kişilere net bir görüş sağlar.

Diyagramları oluşturmada altın bir kural vardır: Diyagramdaki elemanlar ve elemanları açıklayıcı yazılar ne kadar az olursa, diyagram o kadar açıklayıcı olur. Detayların tümünü bir diyagramda göstermeye çalışırsanız hem kendiniz hem de yazılımı kullanacak olanlar temel bakış açısını yitirebilirler.

UML diyagramları Avrupa'daki yazılım geliştiriciler tarafından Türkiye'dekilere oranla daha çok kullanılmaktadır. Fakat bu durumun yazılım geliştirmede nihai verimliliği ne kadar etkilediği konusunda net bir şey söylenemez. UML bir modelleme aracı olup kullanılması bir tercih meselesidir. UML diyagramları kullanılması yazılımın verimliliğini garantilemez. Hiç UML kullanmadan hatta herhangi bir modelleme kullanmadan çok iyi verimli çalışan yazılımlar geliştirmek mümkün olabileceği gibi, en üst düzeyde UML kullanıldığı halde verimli sonuç üretemeyen yazılım yapmak mümkündür.

İlgili Makaleler

Bu yazıya 0 yorum yapılmış.

Yorum Gönder